top of page
AdobeStock_93967482.jpeg
LOGO OK.png

MultaVEX VIBRA 
Siktkskopa

kauhamallit
Geometry Quiz Transparent
Subtle Shapes Transparent
2_edited.png
LOGO OK.png

• Enkel konstruktion och pålitlig funktionsprincip: en  kamaxel som skakar bottenstängerna turvis

​• Driftkostnader en bråkdel av skopor av rotortyp

• Skopan behöver bara ett flöde på 20 – 80 liter vid 200 Bars tryck – kan användas också på rototiltar

• Rammaterialet i alla skopor 400HB slitstål

• Alla skopor knförses med tänder eller som förstärkt Super modell.

MultaVEX Vibra siktskopa skärmar jorden genom att vibrera den. Den har inga roterande, lätt fastklämda eller trasiga delar, så det kräver väldigt lite underhåll och reparation. Det tar bara några minuter att ändra skärmstorleken. Att välja en Vibra -hink sparar onödiga avbrott och slutför arbetet på rekordtid

Lisävarusteet
AdobeStock_93967482.jpeg
LOGO OK.png

MultaVEX VIBRA 
Extra utrustning

Hardox stänger

screening-bars142-269x220.png
  • Hardox stänger i diameter 25, 30, 35, 45 mm

Siktningsnät

seulaverkot-1-215x200.png
  • För att uppnå extra fin siktning så kan olika nät installeras ovanpå stängerna i skopan.

  • I lager så finns nät för 40 mm siktning.

  • Övriga storlekar enligt skild offert.

  • Övriga storlekar enligt offert från 20 mm uppåt.

AdobeStock_198184137.jpeg

Adapter för hjullastare

Alla skopor kan även fås med adapter för hjullastare.

Samma skopa kan användas på både grävmaskiner och hjullastare.

Takuu
AdobeStock_93967482.jpeg
LOGO OK.png

MultaVEX VIBRA 
2 års garanti på siktskopor

AdobeStock_198184137.jpeg

Alla MultaVEX VIBRA skärmskopor har 2 års garanti från inköpsdatum. 


Garanticertifikaten är hink- och kundspecifika; varje hink måste registreras separat. Registreringen eller tilläggsgarantin kan inte överföras till någon annan person eller ett företag.

Om MultaVEX VIBRA -skärmen som omfattas av dessa garantivillkor har problem på grund av materialet eller tillverkningsmetoden, kommer MultaVEX att reparera skopan gratis i enlighet med de garantivillkor som nämns häri. Garantin kräver att skopan används och underhålls i enlighet med MultaVEX säkerhets- och bruksanvisningar.

Kontakta din MultaVEX VIBRA -återförsäljare eller MultaVEX kundsupport för att göra en garantireparation.

Skopor som returneras för garantireparation måste åtföljas av ett lämpligt inköpskvitto eller en faktura. Reparationer som utförs under tilläggsgarantin måste åtföljas av ett lämpligt kvitto eller en faktura och ett giltigt intyg om förlängd garanti. Annars är garantin ogiltig.


Ett garantianspråk måste lämnas in så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Garantikravet måste lämnas in under garantiperioden.

Informationen du anger på registreringsformuläret kommer att lagras i MultaVEXs kundregister. Informationen kan användas för kundservice, marknadsföring och teknisk support. MultaVEX kommer aldrig att publicera eller vidarebefordra informationen om din registrering. MultaVEX förbehåller sig rätten att kontakta kunden, antingen direkt eller via en MultaVEX -återförsäljare, till exempel för att lösa ett skopproblem, att rapportera tekniska problem eller att rapportera produktuppdateringar. Registreringen ger MultaVEX Oy rätt att lagra och använda registreringsinformationen.

AdobeStock_93967482.jpeg
LOGO OK.png

MultaVEX VIBRA - SKÄRMHÅND 
Kostnadseffektiv

Esitys 2020.jpg
multavex.fi kuva.jpg
vibra5119.jpg

VIBRA SKÄRM - SPARA KOSTNADER

FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN UTAN SKÄRMHÅND

Deponiexport till ett blandat land:
1 m³ = 1,6 ton
100m³ x 1,6 ton / m³ x 50 € / ton = 8000 €
Transport 8 laster x 70 € / last = 560 €

Fyllning och import av matjord till gården:
Deponi 80 ton x 4 € / ton = 320 €
Matjord 80 ton x 20 € / ton = 1600 €
Transport 4 laster x 70 € / last = 280 €
Grävmaskinarbete 8 hx 60 € / h = 480 €

TOTALA KOSTNADER: 11 240 €

FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN MED EN SKÄRMHÅND

Skärmning av diverse mark på tomten:
Transport av sorterade lager bort 1 lastbil = 70 €
Transport av sorterade stora stenar 1 lastbil = 70 €
Grävmaskinarbete 8 hx 60 € / h = 480 €

TOTALA KOSTNADER: 620 €
SPARAR: 10 620 €

Alla priser är exklusive moms.

 

Priserna reviderade 12.11.2018.

bottom of page