top of page
AdobeStock_93967482.jpeg
LOGO OK.png

MultaVEX VIBRA  
Seulakauhan käyttökohteita

Purkujätteen seulonta
maxresdefault.jpg

MultaVEX VIBRA - seulakauha on erinomainen apuväline purkujätteen seulonnassa.

 

MultaVEX Vibra -seulakauha on erinomainen ja äärimmäisen tehokas apuväline purkujätteen seulontaan. Se soveltuu jopa harjaterästä sisältävän betonijätteen seulontaan ilman vaaraa jumiutumisesta.

Leukamurskaimet ovat huomattavasti nopeampia, kun poistetaan murskattavasta materiaalista hienojakoinen maa-aines. 

Elementit asentamalla saadaan haluttu seulakoko (katso Tuotteet/Lisävarusteet)

stone screening
maxresdefault.jpg

MultaVEX Vibra seuloo myös isoja kiviä

 

Kivien seulonta helpottuu, nopeutuu ja tulee huomattavasti kustannustehokkaammaksi kun käytössä on seulakauha. MultaVEX Vibra seulakauha on käytännöllinen ja kustannustehokas väline kivien seulontaan.

MultaVEX Vibra -seulakauhaa voidaan käyttää myös kaivamiseen, kuten ”tavallista” kauhaa. Se on erittäin kestävä ja siten soveltuu myös vuokrakäyttöön.

Tämä seulakauha erottelee kivet hienosta aineksesta täryttämällä. Se ei sisällä mitään pyöriviä osia, jotka voisivat jumiutua helposti. Tämä tekee seulakauhasta erittäin luotettavan käyttää. MultaVEX Vibra käsittelee myös todella isoja kiviä.

MultaVEX Vibra on ylivoimainen työkalu kaapelilinjojen täyttöön, metsäautoteiden tekoon ja moneen muuhun käyttötarkoitukseen, jossa kivien seulonta on välttämätöntä. Voit saavuttaa huomattavia säästöjä valitsemalla seulakauhan näihin töihin.

Louheen seulonta
maxresdefault.jpg

VIBRA-seulakauha soveltuu erinomaisesti myös todella karkean louheen seulontaan.

 

 

MultaVEX Vibra -seulakauha on parhaimmillaan silloin kun seulotaan todella karkeaa materiaalia. Vaikka kyseessä olisi räjäytetty kallio ja tuloksena syntyneet terävät kivet, se ei ole ongelma.

Louheen lajittelu onnistuu kätevästi siten, että aloitetaan seulonta harvemmalla seulakoolla ja lisätään tankoja aina tarpeen mukaan lajitellen samalla eri kokoiset kivet eri kasoihin.

Murskeen seulonta
maxresdefault.jpg

MultaVEX VIBRA - seulakauha soveltuu erinomaisesti myös murskeen seulontaan.

 

MultaVEX Vibra -seulakauha on parhaimmillaan silloin kun seulotaan todella karkeaa materiaalia. Vaikka kyseessä olisi räjäytetty kallio ja tuloksena syntyneet terävät kivet, se ei ole ongelma.

Murskeen lajittelu onnistuu kätevästi siten, että aloitetaan seulonta harvemmalla seulakoolla ja lisätään tankoja aina tarpeen mukaan lajitellen samalla eri kokoiset kivet eri kasoihin.

Putkilinjan täyttö
maxresdefault.jpg

MultaVEX VIBRA - seulakauha soveltuu erinomaisesti myös murskeen seulontaan.

 

MultaVEX Vibra -seulakauha on parhaimmillaan silloin kun seulotaan todella karkeaa materiaalia. Vaikka kyseessä olisi räjäytetty kallio ja tuloksena syntyneet terävät kivet, se ei ole ongelma.

Murskeen lajittelu onnistuu kätevästi siten, että aloitetaan seulonta harvemmalla seulakoolla ja lisätään tankoja aina tarpeen mukaan lajitellen samalla eri kokoiset kivet eri kasoihin.

Putkilinjan täyttö
maxresdefault.jpg

PUTKILINJAN TÄYTTÖ SUJUU ILMAN TURHIA VIIVÄSTYKSIÄ

 

Putkilinjan ja kaapelilinjan täyttö onnistuvat MultaVEX Vibra -seulakauhalla vähällä vaivalla ja nopeasti. Myös linjan tasainen ja huolellinen viimeistely käy seulakauhalla kätevästi. Koska MultaVEX Vibra soveltuu hyvin erityyppisten maa-ainesten seulontaan, on se erinomainen väline putkilinjan täyttöön ja viimeistelyyn riippumatta siitä, millaista maa-ainesta linjan täyttöön käytetään.

MultaVEX Vibra -seulakauhan suurimpia etuja putkilinjojen ja kaapelilinjojen täytössä ovat nopea käyttöönotto, helppo huollettavuus ja erinomainen kestävyys. MultaVEX Vibra seuloo maa-aineksen täristämällä, eikä siinä siis ole pyöriviä, helposti jumiutuvia osia. Tästä syystä putkilinjan täyttö käy siis ilman turhia viivästyksiä, mikä edesauttaa koko projektin sujuvaa toteuttamista. Kestävän seulakauhan ansiosta putkilinjan rakentamisesta ympäristön asukkaille ja tienkäyttäjille aiheutuva haitta voidaan minimoida.

Ruokamullan seulonta
maxresdefault.jpg

TARKKUUTTA RUOKAMULLAN SEULONTAAN SEULAVERKOILLA JA SEULONTAELEMENTEILLÄ

 

Ruokamullan seulonta on tarkkaa työtä, että saadaan laadukas lopputulos. MultaVEX Vibra -seulakauhalla erottelet kätevästi esimerkiksi kannot ja kivet mullan joukosta. Koska kauhassa ei ole pyöriviä teriä, ei se aiheuta puutikkujen joutumista valmiin mullan joukkoon.

Seulakauhoihimme on mahdollista asentaa seulaverkot tai seulontaelementit, joiden ansiosta kauhalla voidaan tehdä erityisen tarkkaa seulontaa. Seulaverkkoja sekä seulontaelementtejä on saatavilla eri tiheyksillä.

Täytemaan seulonta
maxresdefault.jpg

Tarkkuutta täytemaan seulontaan seulontaverkoilla ja seulontaelementeillä

 

MultaVEX Vibra -seulakauhalla täytemaan seulonta käy helposti ja tehokkaasti. Seulakauhalla erottelet nopeasti ja vaivattomasti hiekan ja suurirakeisemman maa-aineksen toisistaan.

Seulakauhoihimme on mahdollista asentaa seulaverkot tai seulontaelementit, joiden ansiosta kauhalla voidaan tehdä erityisen tarkkaa seulontaa. Seulaverkkoja sekä seulontaelementtejä on saatavilla eri tiheyksillä.

Hiekan seulonta
maxresdefault.jpg

Tarkkuutta hiekan seulontaan seulaverkoilla ja seulontaelementeillä

 

Hiekan seulonta käy helposti, kun valitset käyttöösi MultaVEX Vibra-seulakauhan. Seulakauhalla erottelet nopeasti ja vaivattomasti hiekan ja suurirakeisemman maa-aineksen toisistaan.

MultaVEX Vibra seuloo maa-ainekseen täristämällä, eikä se sisällä esimerkiksi pyöriviä akseleita tai muita helposti jumiutuvia osia. Siksi se on kestävä ja pitkäaikainen ratkaisu seulontaan.

Seulakauhoihimme on mahdollista asentaa seulaverkot tai seulontaelementit, joiden ansiosta kauhalla voidaan tehdä erityisen tarkkaa hiekan seulontaa. Seulaverkkoja sekä seulontaelementtejä on saatavilla eri tiheyksillä.

Kantojen seulonta
maxresdefault.jpg

Tarkkuutta kantojen seulontaan seulaverkoilla ja seulontaelementeillä

 

MultaVEX Vibra -seulakauhalla kantojen seulonta käy helposti ja tehokkaasti. Seulakauhalla erottelet nopeasti ja vaivattomasti esimerkiksi mullan ja hiekan kantojen joukosta. Kannot voi tämän jälkeen vaikkapa polttaa.

Seulakauhoihimme on mahdollista asentaa seulaverkot tai seulontaelementit, joiden ansiosta kauhalla voidaan tehdä erityisen tarkkaa seulontaa. Seulaverkkoja sekä seulontaelementtejä on saatavilla eri tiheyksillä.

bottom of page